GVS ABEK1P3 Halvmaske med P3RD filter og sikkerhedsbrille M/L

  • Sale
  • Regular price 875,00 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.


GVS SPR535 Halvmaske med P3RD filter og sikkerhedsbrille M/L

  • Beskytter mod organiske dampe (kogepunkt >65° C) og partikler Klasse A1P3
  • Udskiftelige filtre.
  • Benyt to ens Twin filtre
  • GVS click-system
  • Leveres med et sæt A1-P3 filtre

 

PARTIKELFILTRE
Tilstoppes gradvist af de partikler, der ophobes i filteret. Brugstiden afhænger derfor af koncentrationen i luften.
Filtrene udskiftes, når åndingsmodstanden er blevet så stor, at den føles belastende.
Partikelfiltre er virkningsløse over for gasser og iltmangel!


GASFILTRE
Består af aktivt kul, der har en meget stor overflade. 1 gram har en overflade på 1200 m2.
Gasserne adsorberes af det aktive kul, uden at det er muligt at registrere nogen nævneværdig ændring af åndingsmodstanden.
Et gasfilter har en vis kapacitet afhængig af den indeholdte mængde kul (klasse 1, 2 eller 3).
Gasfilteretsbrugstid kan beregnes, når man kender forureningens koncentration, brugerens luftbehov og filterets kapacitet.
Beregningen er dog forbundet med stor usikkerhed, da der indgår mange variabler.
Når filteret er ved at være opbrugt, forøges lækagen gradvist.
Filteret skal udskiftes inden lækagen opstår. Forureningen må ikke kunne lugtes, og filteret skal senest udskiftes, når lugt generregistreres.
For at sikre at udskiftning sker i tide, bør man udarbejde nogle faste rutiner baseret på sine erfaringer. Gasfiltre er virknings løse over for partikler og iltmangel.